Delegowanie w ujęciu…Ornitologicznym

Myles L. Mace napisał satyrę na niedomagania wykorzystania przez menadżerów delegowania uprawnień w praktyce. Oświadczył, że natrafił w przedsiębiorstwach na następujące „gatunki ptaków”: Dudek nieufny – kierownik, który zleciwszy wykonanie pracy podwładnemu nie zostawia go w spokoju, lecz „wisi” mu nad głową. Cietrzew – bacznie czuwa nad stadkiem i zacietrzewia …

Udzielanie informacji zwrotnej – liczą się detale…

Jednym z głównych zadań stojących przed każdym przełożonym jest przekazywanie członkom zespołu informacji na temat ich postaw, wyników i sposobów działania. Nazywamy to informacjami zwrotnymi. Ich zasadniczym celem jest wspieranie ludzi w rozwijaniu pozytywnych działań oraz zmianie negatywnych.   Aby informacje zwrotne mogły przynosić pozytywne rezultaty muszą być przestrzegane pewne …

Psychologiczne bariery w komunikacji

Istnieją uwarunkowania (bariery) psychologiczne, które utrudniają skuteczne porozumienie lub wręcz doprowadzają do zerwania kontaktu. Dzieję się tak tylko dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia w nas samych – uczestnikach procesu komunikacji. Trzeba bowiem wiedzieć, że nasz sposób postępowania w procesie komunikacji uświadamia temu do kogo mówimy, nasze …