Delegowanie w ujęciu…Ornitologicznym

Myles L. Mace napisał satyrę na niedomagania wykorzystania przez menadżerów delegowania uprawnień w praktyce. Oświadczył, że natrafił w przedsiębiorstwach na następujące „gatunki ptaków”: Dudek nieufny – kierownik, który zleciwszy wykonanie pracy podwładnemu nie zostawia go w spokoju, lecz „wisi” mu nad głową. Cietrzew – bacznie czuwa nad stadkiem i zacietrzewia …

Udzielanie informacji zwrotnej – liczą się detale…

Jednym z głównych zadań stojących przed każdym przełożonym jest przekazywanie członkom zespołu informacji na temat ich postaw, wyników i sposobów działania. Nazywamy to informacjami zwrotnymi. Ich zasadniczym celem jest wspieranie ludzi w rozwijaniu pozytywnych działań oraz zmianie negatywnych.   Aby informacje zwrotne mogły przynosić pozytywne rezultaty muszą być przestrzegane pewne …

Psychologiczne bariery w komunikacji

Istnieją uwarunkowania (bariery) psychologiczne, które utrudniają skuteczne porozumienie lub wręcz doprowadzają do zerwania kontaktu. Dzieję się tak tylko dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia w nas samych – uczestnikach procesu komunikacji. Trzeba bowiem wiedzieć, że nasz sposób postępowania w procesie komunikacji uświadamia temu do kogo mówimy, nasze …

Maszyny i ludzie, czyli kilka kamyków do ogródka zarządu

Nawet pobieżna obserwacja rynku dowodzi, że tylko najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa, dysponujące odpowiednim zapleczem oraz pomysłami, mogą odnosić sukcesy rynkowe. Jednak prawdziwym motorem rozwoju firmy są dwa elementy — ludzie i odpowiednia organizacja. Firma bowiem to ludzie, a nie budynki czy maszyny. Sukces przedsiębiorstwa to nie dzieło przypadku, ale dzieło jego pracowników. Niech zatem decydenci (w tym zarząd firmy) nie patrzą np. na zakup …

Anatomia komunikacji w firmie i zespole

W kontekście relacji międzyludzkich warto zwrócić uwagę, na zjawiska ściśle związane z funkcjonowaniem każdej firmy, które również mogą stwarzać przeszkody w efektywnej komunikacji — chodzi o konflikty pomiędzy działami (komórkami) firmy. Jest to o tyle ciekawe, że o problemie tym menedżerowie często zapominają, doszukując się przyczyny przeszkód w komunikacji np. w złych procedurach lub brakach technicznych. Często jest to tylko część prawdy. Okazuje się bowiem, że można …

Jak przełożyć strategię firmy na strategię działu HR?

Poniższy tekst miałem okazję zamieścić gościnnie na blogu firmy HCM Deck, n a stronę której również zapraszam.   Podczas jednego z projektów doradczych usłyszałem od kierownika działu personalnego: Ale czemu pytasz o strategię firmy? My tutaj zajmujemy się sprawami HR-u. O strategii dyskutuje zarząd i dyrektor sprzedaży. Jeśli dział HR ma być zatem partnerem dla biznesu (o czym ostatnio …

„Silosy” kulturowe i organizacyjne w firmie

Do opisania tych dwóch historii zainspirował mnie ciąg zdarzeń w pewnej firmie produkcyjnej. Sądzę, że historia ta daje podstawę do wielu refleksji, na różnych płaszczyznach związanych z organizacją i zarządzaniem, kulturą, komunikacją, wartościami firmowymi…Wszystkie one w jakimś stopniu wiążą się z często występującymi tzw. „silosami”, czyli zjawiskami związanymi z kierowaniem się przez działy lub grupy pracowników wyłącznie własnymi potrzebami i priorytetami. Mini-historia pierwsza (zasłyszane) …

Efekt „WOW”

Dział szkoleń pewnej ogólnopolskiej firmy z branży usług finansowych miał przygotować plan szkoleń na kolejny rok. Postanowiono jednak, że nie będzie to wyłącznie współpraca z dotychczasowymi podwykonawcami, ale mają pojawić się również nowi trenerzy i nowe tematy. Wyzwaniem nie były szkolenia merytoryczne, ale te z tzw. „miękkich umiejętności”. Firma rozesłała zapytania do kilku firm szkoleniowych. Z nadesłanych ofert wybrane zostały trzy podmioty, z które zostały zaproszone …

Znamienne myśli dyrektora i co z tego może wyniknąć…

Tym razem zajmiemy się trochę inną sferą zarządzania, a właściwie zjawiskami towarzyszącymi tym procesom. Chodzi bowiem o opowieść HR Business Partnera (HRBP) w jednej z firm średniej wielkości usytuowanej w Polsce środkowej. Poniżej prezentuję zasłyszaną historię. Przy pierwszym zapoznaniu się z nią można pokusić się o stwierdzenia, że to „żarcik taki”, ale jednak może to być źródło inspiracji do głębszych refleksji. I to nie koniecznie żartobliwych. Niedługo po objęciu swojej funkcji, …