Ustalanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

W procesie ustalania KPI warto kierować się regułami zaczerpniętymi ze zrównoważonej karty wyników (BSC) o raz analizą przebiegu procesów, które mają być objęte zarządzaniem przez cele. Budując zestawy wskaźników kierujemy się zatem zasadą, aby obejmowały one cztery pespektywy: Finanse Procesy Klient Rozwój/doskonalenie Dzięki temu, stawiając cele możemy zachować swoista równowagę …