Ustalanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

W procesie ustalania KPI warto kierować się regułami zaczerpniętymi ze zrównoważonej karty wyników (BSC) o raz analizą przebiegu procesów, które mają być objęte zarządzaniem przez cele.

Budując zestawy wskaźników kierujemy się zatem zasadą, aby obejmowały one cztery pespektywy:

 • Finanse
 • Procesy
 • Klient
 • Rozwój/doskonalenie

Dzięki temu, stawiając cele możemy zachować swoista równowagę w realizacji różnych parametrów, które wpisują się w strategię działania i cele firmy. Jest to szczególnie istotne dla zachowania rentowności podejmowanych aktywności rynkowych. Można bowiem wyobrazić sobie, że np. skupianie się jedynie na pozyskiwaniu kolejnych klientów z pominięciem kosztów ich pozyskania, może spowodować sytuację, że przychody ze sprzedaży nie pokryją tych kosztów. Z kolei skupianie się na pozyskiwaniu dochodowych kontraktów, ale bez dbania o jakość procesów obsługi będzie powodować odchowanie klientów, itd.

Na przykład:

Wychodząc z założenia, że ostatecznym efektem działań sprzedażowych ma być:

 • Sprzedaż produktu,
 • Wywołanie określonych zachowania i reakcje klientów,
 • Postrzeganie, jakości obsługi (standardy),
 • Utrzymanie klienta,

i pamiętając o ww. czterech perspektywach, system oceny efektywności działań można oprzeć na wskaźnikach związanych z procesem sprzedaży i obsługi klienta.

KPI jakościowe

Faza współpracy

KPI ilościowe

 •  % dzięki sprzedawcy
 • % poprzez reklamę
Nawiązanie kontaktu
 •  % poprzez rynek
 •  % poprzez promocje
 •  Ilość umów/ilość wizyt
 • Średnia wartość oferty
 • Rodzaj ofert
Oferta
 • Liczba przygotowanych ofert
 • % odmowy skorzystania

 

 • Poziom kwalifikacji personelu (obserwacje)
 • Czas kontaktu z klientem

 

Rozmowy handlowe
 • Ilość kontaktów
 • Ilość sukcesów/il. kontakt
 • Nowi/starzy klienci
 • Koszt sprzedaży/klienta
 • Wielkość zamówienia
 • Kompozycja zamówienia
 • Sprzedaż/handlowca
 • Liczba klientów/handlowca
 • Sprzedaż na handlowca przeszkolonego/sprzedaży na handlowca nie przeszkolonego
Sprzedaż
 • Portfel zamówień (asortyment)
 • Średnia wartość
 • Zamówienia nowych klientów/ do całkowitej liczby zamówień
 • Zamówienia unieważnione (ilość, wartość)
 • % i wartość reklamacji
 • Rodzaj kontaktów
 • Rodzaj podjętych ustaleń

 

Podtrzymanie kontaktu
 • Częstotliwość kontaktów

 

 • Poziom zaspokojenia potrzeb klientów
 • Poziom zadowolenia klientów
Obsługa posprzedażowa
 • Zamówienia unieważnione
 • Ilość wizyt w sprawie obsługi
 • Wolumen obrotu w czasie/klienta

Podobnie można postępować w innych działach (obszarach aktywności) firmy. Wychodząc z procesów, można łatwo określić KPI dla np. księgowości, administracji, magazynu itd.

Perspektywa

Faza procesu i KPI

Rekrutacja

Wdrożenie do pracy

Finanse Koszt/pozyskanego kandydata Koszt wdrożenia/pracownika
Procesy Czas trwania rekrutacji % zatrudnionych po okresie próbnych
Klient Ilość przedstawionych kandydatów do zatrudnienia Ocena wdrożenia przez pracownika
Rozwój Rodzaj i ilość stosowanych narzędzi rekrutacji Ilość szkoleń wdrożeniowych

Podsumowując:

Jeśli chcesz określić wskaźniki efektywność dla dowolnego działu firmy:

 1. Określ przebieg procesów i ich fazy
 2. Dla każdej z faz określ wskaźniki pamiętając o czterech perspektywach (finanse, klienci, procesy, rozwój)
 3. Wybierz te, które chcesz kontrolować
 4. Postaw cele w oparciu o wybrane wskaźniki
 5. Monitoruj i oceniaj poziom ich realizacji.

Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *